TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ
Phòng 218 chùa Quán Sứ – Số 73 phố Quán Sứ,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.6684.6688 – 0934.666.360
Email: tapchincph@gmail.com
Tài khoản: Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Số tài khoản: 12310000499269
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Quang Trung – Hà Nội